Cursussen

Cursussen

Poetscursus

In alle schoolvakanties behalve de zomervakantie, want dan hebben we ruiterweken worden er poetscursussen gegeven voor de jeugd. Dit is veelal voor de beginnende ruitertjes. Hier wordt geleerd hoe je een paard of pony moet poetsen. Ook komen er andere zaken aan de orde: bijvoorbeeld wat eet een paard en hoe zadel je correct op. De cursus wordt gegeven in de vorm van een dagkamp. Je komt om 9.00 uur en gaat om 17.00 uur weer naar huis. Tijdens de vakanties kun je één of meerdere dagen op dagkamp komen. Er wordt ook gereden tijdens deze dagkampen. Echter in de zomervakantie is het alleen mogelijk voor de hele week in te schrijven  Doordat de kinderen al die tijd "tussen" de paarden/pony's zitten worden ze wat vrijer in omgang wat ze ook weer ten goede komt met het rijden.

Ruiterbewijs 

Een maal per jaar wordt op onze manege het examen voor het ruiterbewijs af genomen. Met het ruiterbewijs kun je als je op andere maneges komt aantonen dat je ervaren bent in het buitenrijden. Er is ook een aantal natuurgebieden waar je alleen mag rijden als je in het bezit bent van het ruiterbewijs. Om tot de cursus toegelaten te worden heb je al wel een goed niveau van rijden, heb je regelmatig in de springlessen gereden en ook de nodige buitenritten op onze manege. De cursus bestaat uit 1 lesdag op zaterdagmiddag, de volgende zondag wordt het examen afgenomen. Op de cursusmiddag wordt er doorgenomen wat er op het examen wordt gevraagd. Er wordt in de buitenbaan gereden, met en zonder beugels, er wordt langs vreemde objecten gereden, er wordt gesprongen en ook gaan we naar buiten, de openbare weg op om ook correct in het verkeer te kunnen rijden. Tijdens de theorie nemen we het exterieur en het harnachement door en wordt er gecheckt of er voldoende kennis is opgedaan uit het theorieboek.
De minimum leeftijd is 12 jaar.
Ook voor ruiters van buitenaf bestaat de mogelijk (mits er genoeg ruimte is in de cursus) om mee te doen. Zij rijden wel altijd eerst een proefles om hun niveau te bepalen.

Springcursus

De springcursus is bedoeld voor licht gevorderde/gevorderde ruiters. Op 3 achtereen volgende zaterdagavonden worden lessen van 1,5 uur gegeven. Je leert hier stapsgewijs naar een parcours toe werken. Er wordt veel aandacht besteed aan de verlichte zit en het goed aansturen op de hindernis. Door het leren springen vergroot je je evenwichtsgevoel en behendigheid op een paard. Paarden vinden springen ook leuk en soms wil een heel sloom paard eigenlijk wel eens heel vrolijk worden! Voordat je hieraan mee kunt doen rij je ongeveer drie jaar bij ons. Ook hier geldt overleg met je instructeur. Nadat je de springcurus hebt gedaan kun je de vaardigheden bijhouden in de springlessen die wij 1 maal in de maand op zondagmiddag,maandagavond of op woensdagavond geven. Ook kun je nu met de springcompetitie meedoen.

Clinic

Dit zijn openbare lessen soms m.m.v. een gastinstructeur. De ene keer is het dressuur en de andere keer springen. Deelnemers worden hiervoor uitgenodigd, kijken gaat op inschrijving. Voor beide wordt een financiële bijdrage gevraagd. Soms hebben we ook een clinic " van eigen bodem" waarin verschillende onderdelen aan bod komen bijvoorbeeld het rijden van wedstrijden, afstammingen van paarden, het opleiden van paarden. De basis in beeld brengen.